Ulrika Winblad har beviljats 2,1 miljoner kronor

2011-06-15

Uppsala universitet ska i ett treårigt projekt undersöka hur kommunerna säkerställer kvaliteten i upphandlad äldreomsorg. Ulrika Winblad är en av forskarna.
2,1 miljoner kronor har beviljats av Konkurrensverket till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap för att genomföra forskningen.

Läs artikeln i UNT