30 miljoner till uppsalaforskning inom arbetsliv, välfärd och hälsa

2011-10-04

I förra veckan beslutade FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - att satsa 250 miljoner kronor på forskningsprojekt inom arbetsliv, välfärd och hälsa. Av dessa får Uppsala universitet nära 30 miljoner.

 

Av dessa 30 miljoner har Ulrika Winblad Spångberg, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning, fått 2,4 miljoner till projektet "Fritt vårdval i primärvården – hur påverkas jämlikheten?" och Tommy Cederholm, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, har fått 1,6 miljoner till projektet "Sarkopeni - ny kunskap om förekomst, konsekvenser, orsaker och möjlig behandling av åldersrelaterad förlust av muskelmassa och muskelstyrka, ett ökande hot mot äldre individers oberoende"

 

Läs mer om nyheten här 

Läs mer om Ulrika Winblad här