40 miljoner tilldelade för att förbättra hälsoundersökningar för asylsökande

2011-10-25

EU:s flyktingfond (30 miljoner) och Migrationsverket (10 miljoner) har totalt anslagit 40 miljoner kronor, till ett projekt vars syfte är en förbättrad struktur och samordning av hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande personer. 

Projektet drivs som ett partnerskap mellan Smittskyddsinstitutet (SMI) Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Uppsala universitet, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, Region Skåne och Norrbottens läns landsting. Från Uppsala Universitet deltar professor Ragnar Westerlings forskargrupp i Socialmedicin vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Enligt svensk lag ska landstingen erbjuda asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige. År 2009 genomgick emellertid endast 38 procent av samtliga asylsökande en hälsoundersökning. Projektet syftar till att generellt få en högre genomförandegrad av hälsoundersökningar av alla nyanlända asylsökande. Många av dessa har såväl uppenbara som dolda ohälsoproblem, och om dessa förblir oidentifierade och obehandlade förvärras den enskilde individens hälsotillstånd. Projektet innefattar vetenskapliga undersökningar som genomförs av forskargruppen vid Uppsala Universitet. Projektledare är Robert Jonzon, utredare vid Enheten för hivprevention och sexuell hälsa, SMI.