Allmänmedicin har tilldelats läkarprogrammets Optimuspris

2011-11-18

Optimus är Medicinska studierådets pris till den kurs som i kursvärderingen fått bäst betyg gällande kvalitén på föreläsningar, seminarier och praktiska moment, förmedlande av kunskaper på relevant nivå samt relevant examination.

 

Kursen Allmänmedicin med kursledare Bo Karlsson har tilldelats priset Optimus för vårterminen 2012. Prisutdelning sker i samband med Medicinska studierådets julmiddag den 12 december.