Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium år 2011

2011-11-21

Marie Höyer, sjuksköterska och doktorand vid Vårdvetenskap, har tilldelats Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium.

Varje år delar Svensk sjuksköterskeförening ut två doktorandstipendier för att stimulera och stödja yngre legitimerade sjuksköterskor som har valt en forskarutbildning. Marie Höyer har tilldelats stipendiet för sitt avhandlingsarbete om hälsorelaterad livskvalitet och återgång till arbete hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. 

Läs motiveringen: 

Läs mer om Marie Höyers forskning