Arbetsmiljö på sjukvårdsrådgivningar studeras

2011-12-30

Patienter har avlidit eller skadats allvarligt efter att telefonsjuksköterskor har felbedömt deras symtom och behov av vård. När patienter kommer till skada på grund av anställdas misstag, är detta något som också kan påverka de anställdas hälsa. För att få underlag för åtgärder får Inger Holmström vid Uppsala universitet 1 775 351 kronor från AFA Försäkring för en studie av arbetsmiljön inom den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Antalet anmälda patientskador ökar i Sverige. I sin studie vill Inger Holmström identifiera vad det är i telefonsjuksköterskornas arbetsmiljö som har lett till ett 40-tal Lex Maria-anmälningar sedan 2003 om patienter som kommit till skada. Hon ska även undersöka vilka åtgärder arbetsgivarna har gjort i samband med händelsen.

Läs hela pressmeddelandet på AFA försäkrings hemsida