Ingrid Anderzén och Arbetsrehab tilldelas 2,3 miljoner

2012-02-16

Ingrid Anderzén och projektgruppen vid Arbetsrehab, Akademiska sjukhuset, har tilldelats 2,3 miljoner kronor från forskningsprogrammet REHSAM (REHabilitering och SAMordning, ett samarbete mellan Försäkringskassan, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting) för att utvärdera långtidseffekterna av ett randomiserat rehabiliteringsprojekt i syfte att få långtidssjukskrivna personer tillbaka i arbete.

Läs mer via Försäkringskassans hemsida