Ulf Riserus ny president i DNSG/EASD

2012-09-26

Ulf Riserus, forskare i klinisk nutrition och metabolism, har utnämnts till president i DNSG/EASD. ’Det är väldigt roligt att få ett sådant förtroende från europeiska forskarkollegor’ säger Ulf Riserus.

Ulf Riserus har utnämnts till ny president för den europeiska vetenskapliga organisationen The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), ett uppdrag som sträcker sig över tre år.
– Det är väldigt roligt att få ett sådant förtroende från Europeiska forskarkollegor och jag tar uppgiften på största allvar, säger Ulf Riserus

Till organisationens uppgifter hör att stärka nutritionens roll inom internationell och nationell diabetesforskning. För detta behövs både nytänkande och klinisk och experimentell forskning av högsta klass.
– I min roll som ordförande vill jag också verka för att det sker en uppdatering och evidensbasering av de europeiska nutritionella riktlinjerna vid diabetes, ett arbete som behövs för att optimera kostråd. Dessutom behöver vi fortsätta att upplysa allmänheten om diabetes, liksom vår livsstils centrala roll för att förebygga och behandla sjukdomen, detta kan inte nog betonas, säger Ulf Riserus.