Pris till en av institutionens doktorander

2012-10-26

Annika Terner, doktorand vid Funktionshinder och habilitering, tilldelades Svensk Förening för Medicinsk Informatiks pris för bästa poster vid Scandinavian Conference on Health Informatics 2012 i Linköping

Postern med rubriken ”Inget gemensamt fackspråk i den elektroniska patientjournalen” presenterar studien ”Pre-defined Headings in a Multi-professional Electronic Health Record System” som publicerades i Journal of the American Medical Informatics Association i somras. Studien handlar om åtta olika professioners användning av sökord/rubriker i ett elektroniskt patientjournalsystem i ett landsting i Sverige. Dels analyserades vilken typ av sökord som använts, dels till vilken grad sökorden delas av flera olika professioner. I studien framkom att i det aktuella landstinget finns inget gemensamt fackspråk i den elektroniska patientjournalen.

Läs mer om Annika här