PHASE-20 vann Guldpillret

2012-11-14

Symtomskattningsskalan PHASE-20 vann Dagens Medicins och Dagens Apoteks pris för bästa initiativ till att förbättra läkemedelsanvändningen inom sjukvården. ”Det är fantastiskt roligt att få pris för något som visat sig värdefullt i kliniken” säger Mariann Hedström. 

Guldpillret delas i år ut för tredje gången. Priset instiftades 2010 av Läkemedelsförsäkringen och tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek och består av ett utbildningsstipendium på 50 000 kr. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning, för att minska risken för läkemedelsskador. 

Foto: Joel Marklund

Guldpillret 2012 går till Nätverket för äldre och läkemedel som drivs av Landstinget i Uppsala län. Mariann Hedström, lektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och vetenskaplig handledare vid Regionförbundet Uppsala län är en av de huvudansvariga för arbetet. 

Juryns motivering

"Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården."

"Vi är väldigt glada att se att det finns ett stort intresse och engagemang runt om i Sverige kring arbetet med att utveckla en bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Årets vinnare är ett föredöme för att upptäcka läkemedelsrelaterade symtom, något som är av största vikt för att förhindra läkemedelsskador hos äldre med många läkemedel." säger Anders Öhlén, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande. 

Vad är PHASE-20?

Symtomskattningsskalan PHASE-20 används i samband med läkemedelsgenomgångar för att identifiera möjliga läkemedelsrelaterade problem hos äldre. PHASE-20 har genom det tvärprofessionella samarbetet i Nätverket för äldre och läkemedel fått en snabb spridning och används nu i de flesta landstingen i Sverige. Användning av skalan anses bidra till en säkrare läkemedelsanvändning hos äldre eftersom en strukturerad översikt över patientens hälsotillstånd ökar förutsättningarna för en bra läkemedelsgenomgång. Dessutom får äldre personer bättre möjligheter att involvera sig i sin egen läkemedelsterapi. Instrumentet rekommenderas även av Socialstyrelsen. 

 

Nätverket för äldre och läkemedel

I Nätverket för äldre och läkemedel ingår representanter från landstinget, kommunerna, regionförbundet, pensionärsorganisationer samt Uppsala universitet. I samband med att läkemedelsgenomgångar skulle införas på särskilda boenden identifierades ett behov av en vetenskapligt utvärderad symtomskattningsskala. Tillsammans med läkaren Kerstin Hulter Åsberg och apotekaren Bodil Lidström utvecklade Mariann Hedström PHASE-20 (Hedström, Lidström & Hulter Åsberg, PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Vård i Norden. 2009; 94: 4:9–14).