Mio Fredriksson har beviljats en internationell postdok

2013-03-14

Mio Fredriksson har beviljats en internationell postdok, på 2,6 miljoner, finansierad av Vetenskapsrådet. Finansieringen av projektet ”Beslutsfattande i hälso- och sjukvården: reformer och preferenser i Sverige och England” avser 2,5 år. Projektet påbörjas hösten 2013. Internationell värd är Jonathan Tritter, professor i Patient and Public Involvement vid Warwick University. Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.
Bidragsbeslutet