Landstingets forskningspris 2012

2013-04-05

Lena Gunningberg, sjuksköterska, professor , vårdvetenskap, får priset för sin forskning inom ämnet trycksår.

 

Ur motiveringen: "Lena Gunningberg har utvecklat ett system för registrering av trycksår och därigenom bidragit till en landsomfattande återkommande registrering, vilket uppmärksammat detta vanligen förekommande och kvalitativt stora problem i vården, tagit fram det mörkertal som fanns och lett till förbättrat omhändertagande i hela landet i syfte att förhindra uppkomst av trycksår."

 

Läs mer här