Glädjande anslag från Barncancerfonden

2014-01-03

Forskargruppen Psykosocial onkologi och stödjande vård har tilldelats nästan hälften av alla de medel som Barncancerfonden 5 december 2013 tilldelade vårdforskning för de kommande tre åren. Detta befäster mycket glädjande ytterligare att gruppen är den ledande inom svensk forskning inom området psykosocial barnonkologi.

 

Louise von Essen: U-CARE: Internetförmedlad självhjälp till unga människor som insjuknat i cancer under tonåren, 1 500 000 för 2014-2016

Gustaf Ljungman: Interventionsstudier vid mucosit hos barn och ungdomar med cancer, 1 500 000 för 2014-2016

Annika Lindahl Norberg: Syskon till barn med cancer: utveckling av en stödmodell med syskon som forskningspartners, 400 000för 2014