Lena Gunningberg - vetenskapligt råd för Svensk sjuksköterskeförening

2014-04-14

Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd för åren 2014–2015. Råden bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet. Vi är stolta och glada att kunna presentera följande namnkunniga företrädare för svensk omvårdnadsforskning som vetenskapliga råd.

Vetenskapliga råd inom området familjers och närståendes behov och situation i vård och omsorg
Eva Benzein, professor i vårdvetenskap Linneuniversitetet, Kalmar  eva.benzein@lnu.se

Anna Strömberg, professor i omvårdnad, Linköpings universitet, Linköping  anna.stromberg@liu.se

Vetenskapliga råd inom området palliativ vård och omvårdnad
Birgit Rasmussen Holritz, professor i omvårdnad, Lunds Universitet, Lund  birgit.rasmussen@med.lu.se

Joakim Öhlén, professor i palliativ vård Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, och gästprofessor i omvårdnad vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Göteborg  joakim.ohlen@esh.se

Vetenskapligt råd inom området personcentrerad vård och omvårdnad

Inger Ekman, professor i omvårdnad, centrumföreståndare Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg  inger.ekman@fhs.gu.se

Vetenskapligt råd inom området omvårdnad för psykisk hälsa
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg och Halmstad högskola, Halmstad  ingela.skarsater@hh.se

Vetenskapliga råd inom området äldre personers vård och hälsa samt vårdmiljöer
Albert Westergren, professor omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad  Albert.Westergren@hkr.se

Anna-Karin Edberg, professor i geriatrisk omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad 
anna-karin.edberg@hkr.se

Vetenskapligt råd inom området kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala 
lena.gunningberg@pubcare.uu.se

Vetenskapligt råd inom barn och unga vuxnas hälsa samt implementering av forskningsresultat

Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning mot implementeringsforskning, Högskolan Dalarna, Falun  lwa@du.se

Kontakt:

Elisabeth Strandberg
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening
08 412 24 34