Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris tilldelas Mariann Hedström

2014-06-11

Sjuksköterskornas studentförening i Uppsala har i år inrättat ett pedagogiskt pris med syfte att belysa exempel på god undervisning med genomtänkt pedagogik. Priset 2014 gick till Mariann Hedström för hennes undervisning i vetenskaplig metodik. Motiveringen lyder "universitetslektorn har i undervisningen uppvisat ett stort och helhjärtat engagemang för ämnesområdet och genom sina undervisningsmetoder på ett lustfyllt sätt skapat de bästa förutsättningarna för studenterna att förstå grunderna i vetenskapligt arbetssätt och öppnat studenternas ögon för vikten av fortsatt forskning inom ämnesområdet." 

Foto: Eva Hovstadius