Institutionens forskare Elenor Kaminsky tilldelades 12 juni 2014 priset ’Best poster award’ och 5000 kronor

2014-06-17

för sin poster ’Telephone Nursing. Stakeholder views and understandings from a paediatric and a gender perspective’ vid the Nordic Conference in Nursing Research. Konferensen anordnades av dansk, svensk och norsk sjuksköterskeförening och hölls i Odense i Danmark den 10-12 juni, 2014.

Konferensens tema var “Methods and networks for the future” och programmet innehöll keynote-föreläsningar med inriktning mot implementerings- och metodfrågor. Programmet erbjöd, bland andra, föredrag av dr. Denise Polit, USA och professor David Richards, UK. Konferensen var en utmärkt mötesplats för nätverksbygge för forskare och doktorander inom nursing-området och anordnas nästa gång 2016