Pedagogiskt pris till två lärare på vår institution

2015-06-08

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2015 har tilldelats universitetsadjunkt Anita Staaf och universitetsadjunkt Eva Hovstadius.

Priset delas ut en gång per år till den lärare vid sjuksköterskeprogrammet som bedriver undervisning med hög pedagogisk standard och syftet är att belysa och uppmärksamma goda exempel i undervisningen.