Landstingets forskningspris 2014 till Tanja Tydén

2015-06-11

Landstingsstyrelsen delar årligen ut pris för insatser inom klinisk forsking. Priset tilldelas medarbetare som genom sin forsking bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården. 

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 maj 2015 att tilldela Tanja Tydén priset med anledning av hennes forskning inom sexuellt överförbara infektioner.