FoU-medel till Kaminsky

2010-11-15

Elenor Kaminsky får 100 000 kr.

Uppsala läns landstings riktade FoU-medel har beviljat Elenor Kaminsky, Kvinnofridsenheten, Akademiska sjukhuset samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet,
100 000 kr för Svenska föräldrars syn på sjukvårdsrådgivning per telefon.