Teamarbete i vården

2010-12-15

Åsa Muntlin Athlin har tillsammans med Ulrica von Thiele Schwarz beviljas 2 404 380 kronor.

Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, medsökande Åsa Muntlin Athlin, med dr, leg sjuksköterska, verksamhetsområde akutsjukvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, har beviljas 2 404 380 kronor för ett projekt som ska undersöka om teamarbete påverkar effektivitet och kvalitet i vården, patientens vårdupplevelse och arbetsmiljön. 400 patienter och ett hundratal personal på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ingår i studien.
Läs mer på Afa försäkringars hemsida.

Dessutom har Åsa Muntlin Athlin, som huvudsökande, fått 150 000 kr från Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen för forskningsprojektet Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting.