Address

Visiting Address:
BMC, Husargatan 3 (entry A11) Uppsala
Postal address:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax: 018-471 6675
Billing address foreign suppliers:
Uppsala University
Department of Public Health and Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

Forskarutbildning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen har ett trettiotal anställda doktorander som bedriver studier, forskning och undervisning inom våra olika forskningsområden. Vi erbjuder också ett flertal forskarkurser.

Kurser

Centrum för forsknings- & bioetik erbjuder utbildning i forskningsetik för doktorander från alla fakulteter. Våra kurser presenteras via Vetenskapsområdet för medicin och farmaci tillsammans med övriga kurser inom vetenskapsområdet.

Är du intresserad av vår forskarutbildning? 

Våra lediga doktorandplatser utlyses via universitetets centrala webb: 

I annonserna ger vi relevant information om anställningen och utbildningen. 

Via vetenskapsområdets hemsida kan du hitta information om behörighet/antagning, innehåll/upplägg, examen och framtida karriärvägar m.m. 

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Först görs ett urval på institutionen. Beslut om antagning görs slutgiltigt av vetenskapsområdets kommitte för utbildning på forskarnivå. Där behandlas doktorandansökan först efter att ärendet passerat vår forskarutbildningsgrupp (FUG) och institutionsstyrelsen (IS). 

Information för handledare och forskarstudende vid instutionen finns på Medarbetarportalen.

Contact

Principles for postgraduate education:

Barbro Wadensten

Stefan Eriksson