Department of Public Health and Caring Sciences

News at IFV

Most of our news are in swedish.

Prestigefyllt anslag till Phys-Can

2016-10-04

Karin Nordin och projektmedarbetare har fått ett prestigefyllt anslag från World Cancer Research Fund International till projektet Phys-Can motsvarande ca 3 miljoner kronor.

Läs om World Cancer Research Fund International