IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.

Sök på IFVs hemsida

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris till David Stenlund

2016-06-07

David Stenlund har mottagit Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016.  

Motiveringen lyder:

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016 tilldelas Universitetsadjunkt David Stenlund för hans helhjärtade engagemang för sjuksköterskestudenternas utbildning inom kirurgisk vård och akutsjukvård. 

Med humor och ödmjukhet har universitetsadjunkten väckt studenternas intresse för dessa ämnesområden och använder alla till buds stående medel för att visa sina studenter hur akutsjukvård bedrivs i verkligheten. Han har på detta sätt blivit en stor förebild för många sjuksköterskestudenter vid universitetet.

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris till David Stenlund

2016-06-07

David Stenlund har mottagit Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016.  

Motiveringen lyder:

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016 tilldelas Universitetsadjunkt David Stenlund för hans helhjärtade engagemang för sjuksköterskestudenternas utbildning inom kirurgisk vård och akutsjukvård. 

Med humor och ödmjukhet har universitetsadjunkten väckt studenternas intresse för dessa ämnesområden och använder alla till buds stående medel för att visa sina studenter hur akutsjukvård bedrivs i verkligheten. Han har på detta sätt blivit en stor förebild för många sjuksköterskestudenter vid universitetet.