IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.

Sök på IFVs hemsida

Stefan Eriksson antagen som excellent lärare

2016-06-23

Områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har vid sitt sammanträde 2016-05-11 beslutat att anta Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, som excellent lärare.

Antagning av excellenta lärare sker i enlighet med Riktlinjer för antagning av excellent lärare (MEDFARM 2012/1254).
Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher.
 

Stefan Eriksson antagen som excellent lärare

2016-06-23

Områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har vid sitt sammanträde 2016-05-11 beslutat att anta Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, som excellent lärare.

Antagning av excellenta lärare sker i enlighet med Riktlinjer för antagning av excellent lärare (MEDFARM 2012/1254).
Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher.