Department of Public Health and Caring Sciences

Uppsala sjuksköterskehem

Alumner vid Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet

För dig som nu läser Sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen vid sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, kan söka stipendium till exempel om de går del av grundutbildningen utomlands och ekonomiska bidrag om de är i behov därav och uppfyller skatteverkets regler för ekonomiska bidrag. Läs mer om hur du ansöker via länken nedan:

Ansök nu - det lönar sig!