Sponsors and Exhibitors

Vetenskapsrådet

Världsklass Uppsala

Trygg-Hansa

Takeda Pharma AB

Bo Hjelt Foundation for Spina Bifida in memory of Madeleine Hjelt

Taylor & Francis

The Swedish Association of Midwives