Hälso- och sjukvårdsforskning

Hälso- och sjukvårdsforskning (Health Services Research) handlar om hur sjukvården fungerar och styrs. I fokus står frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat. Forskningen analyserar och utvärderar den nuvarande verksamheten, för att på så sätt höja hälso- och sjukvårdens kvalitet och förbättra utnyttjandet av resurserna.

I menyn till vänster hittar du våra olika forskningsinriktningar.

Hälso- och sjukvårdsforskningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är i hög grad tvärvetenskaplig och har en tydlig klinisk förankring. I studierna används teorier från ett brett spektra av vetenskapsdiscipliner, bland annat medicin, vårdvetenskap, psykologi, statsvetenskap, språkvetenskap och ekonomi.


"forskningsområde inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat"

Nationalencyklopedin

Medarbetare

Forskargruppen består av ett trettiotal medarbetare från olika verksamheter och vetenskapliga discipliner. Information och kontaktuppgifter

Gruppens nästa forskargruppsmöte äger rum den 8 december. Vid forskargruppsmötena presenterar och diskuterar gruppens medlemmar aktuell forskning och nya projektidéer.

Gruppen ingår i följande forskningsnätverk:

European Health Policy Group

Norface (network on welfare state futures)

Forum för Health Policy

Normacare (Nordic network on marketisation in eldercare)

Nordic Health Research and Innovation Networks 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta