• Höglund, Anna; Carlsson, Marianne; Holmström, Inger; Lännerström, Linda et al.

  From denial to awareness: a conceptual model for obtaining equity in healthcare

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2018.

 • Henriksson, Dorcus Kiwanuka; Fredriksson, Mio; Waiswa, Peter; Selling, Katarina et al.

  Bottleneck analysis at district level to illustrate gaps within the district health system in Uganda

  Ingår i Global Health Action, 2017.

 • Holmström, Inger K.; Krantz, Anna; Karacagil, Lena; Sundler, Annelie J. et al.

  Frequent callers in primary health care - a qualitative study with a nursing perspective

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 622-632, 2017.

 • Eriksson, Leif; Bergström, Anna; Hoa, Dinh Thi Phuong; Nga, Nguyen Thu et al.

  Sustainability of knowledge implementation in a low- and middle- income context :Experiences from a facilitation project in Vietnam targeting maternal and neonatal health

  Ingår i PLoS ONE, 2017.

 • Holmstrom, Inger K.; Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T.; Carlsson, Marianne et al.

  Nursing students' awareness of inequity in healthcare - An intersectional perspective

  Ingår i Nurse Education Today, s. 134-139, 2017.

 • Winblad, Ulrika; Blomqvist, Paula; Karlsson, Andreas

  Do public nursing home care providers deliver higher quality than private providers? :Evidence from Sweden

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

 • Henriksson, Dorcus Kiwanuka; Ayebare, Florence; Waiswa, Peter; Peterson, Stefan Swartling et al.

  Enablers and barriers to evidence based planning in the district health system in Uganda; perceptions of district health managers

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

 • Burström, Bo; Burström, Kristina; Nilsson, Gunnar; Tomson, Göran et al.

  Equity aspects of the Primary Health Care Choice Reform in Sweden - a scoping review

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2017.

 • Fredriksson, Mio; Eriksson, Max; Tritter, Jonathan

  Who wants to be involved in health care decisions? :Comparing preferences for individual and collective involvement in England and Sweden

  Ingår i BMC Public Health, 2017.

 • Bjorkman, Annica; Engström, Maria; Olsson, Annakarin; Wahlberg, Anna Carin et al.

  Identified obstacles and prerequisites in telenurses' work environment :a modified Delphi study

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

Hälso- och sjukvårdsforskning

Hälso- och sjukvårdsforskning (Health Services Research) handlar om hur sjukvården fungerar och styrs. I fokus står frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat. Forskningen analyserar och utvärderar den nuvarande verksamheten, för att på så sätt höja hälso- och sjukvårdens kvalitet och förbättra utnyttjandet av resurserna.

I menyn till vänster hittar du våra olika forskningsinriktningar.

Hälso- och sjukvårdsforskningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är i hög grad tvärvetenskaplig och har en tydlig klinisk förankring. I studierna används teorier från ett brett spektra av vetenskapsdiscipliner, bland annat medicin, vårdvetenskap, psykologi, statsvetenskap, språkvetenskap och ekonomi.


"forskningsområde inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat"

Nationalencyklopedin

Medarbetare

Forskargruppen består av ett trettiotal medarbetare från olika verksamheter och vetenskapliga discipliner. Information och kontaktuppgifter

Gruppens nästa forskargruppsmöte äger rum den 18 mars. Vid forskargruppsmötena presenterar och diskuterar gruppens medlemmar aktuell forskning och nya projektidéer.

Gruppen ingår i följande forskningsnätverk:

European Health Policy Group

Norface (network on welfare state futures)

Forum för Health Policy

Normacare (Nordic network on marketisation in eldercare)

Nordic Health Research and Innovation Networks 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta