Politiska, administrativa och medicinska beslutsprocesser

Ett andra perspektiv inom hälso- och sjukvårdsforskningen är att studera de politiska, administrativa och medicinska beslutsprocesserna. I några pågående projekt fokuseras genomförandet av olika politiska reformer inom vården, t.ex. valfriheten i vården och Vårdgarantin.

Studierna problematiserar på olika sätt relationen stat-landsting-profession och försöker besvara frågan huruvida det är möjligt att styra hälso- och sjukvården med politiska medel.

Flera projekt inriktar sig även på att undersöka effekterna av marknadsstyrning inom vård och omsorg. Vad händer exempelvis med jämlikheten och tillgängligheten när man privatiserar sjukvården och äldreomsorgen? En annan fråga som undersöks är vilka möjligheter staten har att följa upp verksamheten, när den när kontrakteras till privata aktörer. 

Pågående projekt om beslutsprocesser:

 

 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta