• Höglund, Anna; Carlsson, Marianne; Holmström, Inger; Lännerström, Linda et al.

  From denial to awareness: a conceptual model for obtaining equity in healthcare

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2018.

 • Henriksson, Dorcus Kiwanuka; Fredriksson, Mio; Waiswa, Peter; Selling, Katarina et al.

  Bottleneck analysis at district level to illustrate gaps within the district health system in Uganda

  Ingår i Global Health Action, 2017.

 • Holmström, Inger K.; Krantz, Anna; Karacagil, Lena; Sundler, Annelie J. et al.

  Frequent callers in primary health care - a qualitative study with a nursing perspective

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 622-632, 2017.

 • Eriksson, Leif; Bergström, Anna; Hoa, Dinh Thi Phuong; Nga, Nguyen Thu et al.

  Sustainability of knowledge implementation in a low- and middle- income context :Experiences from a facilitation project in Vietnam targeting maternal and neonatal health

  Ingår i PLoS ONE, 2017.

 • Holmstrom, Inger K.; Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T.; Carlsson, Marianne et al.

  Nursing students' awareness of inequity in healthcare - An intersectional perspective

  Ingår i Nurse Education Today, s. 134-139, 2017.

 • Winblad, Ulrika; Blomqvist, Paula; Karlsson, Andreas

  Do public nursing home care providers deliver higher quality than private providers? :Evidence from Sweden

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

 • Henriksson, Dorcus Kiwanuka; Ayebare, Florence; Waiswa, Peter; Peterson, Stefan Swartling et al.

  Enablers and barriers to evidence based planning in the district health system in Uganda; perceptions of district health managers

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

 • Burström, Bo; Burström, Kristina; Nilsson, Gunnar; Tomson, Göran et al.

  Equity aspects of the Primary Health Care Choice Reform in Sweden - a scoping review

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2017.

 • Fredriksson, Mio; Eriksson, Max; Tritter, Jonathan

  Who wants to be involved in health care decisions? :Comparing preferences for individual and collective involvement in England and Sweden

  Ingår i BMC Public Health, 2017.

 • Bjorkman, Annica; Engström, Maria; Olsson, Annakarin; Wahlberg, Anna Carin et al.

  Identified obstacles and prerequisites in telenurses' work environment :a modified Delphi study

  Ingår i BMC Health Services Research, 2017.

Politiska, administrativa och medicinska beslutsprocesser

Ett andra perspektiv inom hälso- och sjukvårdsforskningen är att studera de politiska, administrativa och medicinska beslutsprocesserna. I några pågående projekt fokuseras genomförandet av olika politiska reformer inom vården, t.ex. valfriheten i vården och Vårdgarantin.

Studierna problematiserar på olika sätt relationen stat-landsting-profession och försöker besvara frågan huruvida det är möjligt att styra hälso- och sjukvården med politiska medel.

Flera projekt inriktar sig även på att undersöka effekterna av marknadsstyrning inom vård och omsorg. Vad händer exempelvis med jämlikheten och tillgängligheten när man privatiserar sjukvården och äldreomsorgen? En annan fråga som undersöks är vilka möjligheter staten har att följa upp verksamheten, när den när kontrakteras till privata aktörer. 

Pågående projekt om beslutsprocesser:

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta