Vårdkvalitet och patientsäkerhet

Ett tredje perspektiv inom hälso- och sjukvårdsforskning är att studera vårdens kvalitet. Flera forskningsprojekt behandlar frågan om hur vårdkvalitet kan mätas och följas upp.

Speciellt fokus är hur landsting, kommuner och enskilda kliniker arbetar med kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor, samt hur kvalitetsinformation leder till ett förbättringsarbete. Ytterligare studier inriktar sig på hur kvalitetsinformation kan förmedlas till brukare och patienter och utgöra grund för deras bedömning av vården.

Pågående projekt om vårdkvalitet och patientsäkerhet

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta