Centrumbildningar och webbresurser vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  • Centrum för forsknings- & bioetik

Uppsala universitet prioriterar etikfrågor och inrättade ett fakultetsövergripande Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) den 1 januari 2008. Centret arbetar fakultetsövergripande och är placerat på institutionen. CRB erbjuder bland annat utbildning i forskningsetik för doktorander från alla fakulteter.

www.crb.uu.se

  • Centrum för forskning om funktionshinder

www.chr.uu.se

  • CODEX

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten.

www.codex.uu.se

  • Forskningsdatabasen för Tierp

Sedan 1971 upprätthåller Uppsala universitet forskningsdatabasen för Tierp, tidigare en del av det så kallade Tierpsprojektet. Syftet är att tillhandahålla befolkningsbaserade data till olika forskningsprojekt som studerar konsumtion av sjukvård och läkemedel samt epidemiologiska studier av särskilda grupper.

www2.pubcare.uu.se/epidemiologi

  • ULSAM

ULSAM är en unik, pågående, longitudinell, epidemiologisk studie baserad på alla tillgängliga män, födda mellan 1920 och 1924, i Uppsala län. Männen har undersökts i åldrarna 50, 60, 70, 77, 82 och 88 år. Full screening och offentliga data finns i våra databaser och mer data tillkommer kontinuerligt.

www.pubcare.uu.se/ulsam

  • Uppsala Birth Cohort Study

UBCoS is a register study of all births at the Academic Hospital in Uppsala between 1915 and 1929. The study was set up as a collaboration between Uppsala University, London School of Hygiene and Tropical Medicine, and Stockholm University.

www.chess.su.se/ubcosmg

  • Uppsala Family Study

The project is a collaboration project between Uppsala University (Department of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Department of Surgical Sciences, and Uppsala Clinical Research Center), Center for Health Equity Studies (CHESS) at Karolinska Institutet / Stockholm University, and London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.

www.chess.su.se/ubcosmg

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0