Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

Forskargruppen CHAP-Barnhälsa och föräldraskap (Child Health and Parenting)

Vår vision är att med högkvalitativ och tvärvetenskaplig forskning skapa ökad kunskap om föräldrastöd och dess implementering med syfte att ge bättre hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar.

Forskargruppen

Forskargruppen i föräldrastöd är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för föräldrar (föräldrastöd): program, arbetssätt eller samverkansmodeller som har föräldraskapet i fokus.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, leg. läkare och professor, och består idag av 15 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, sociologi, hälsoekonomi, statistik m.m.

Vår forskning bedrivs nära förankrad i samhället för att snabbt kunna komma till praktisk nytta. Vi välkomnar studenter att skriva sin uppsats hos oss.

Barnombudsmannen i Uppsalas Barnrättspris tilldelades professor Anna Sarkadi och forskargruppen CHAP.