Kontakt

Verksamhetsschef:

Martin Ingelsson

018-471 4107
E-post

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala

Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala