Förstå och påverka framtidsutsikter inom hälso- och sjukvård!

I vårt samhälle pågår en demografisk förändring. Färre föds och fler överlever; de äldre blir allt fler. Detta innebär att kostnaderna för vård & omsorg kommer att öka, eftersom de äldre tar en förhållandevis stor andel av resurserna i anspråk.

Finns det skäl för oro? Inte nödvändigtvis! Framför allt inte om kostnaderna växer i linje med ekonomin i övrigt. I så fall kommer vi åtminstone inte förändra den andel av vår ekonomi som vi lägger på vård och omsorg. Det behövs däremot om kostnaderna växer snabbare.

Kan kostnaderna i så fall kontrolleras? Möjligtvis, men i så fall behöver vi förstå vad som driver kostnadsökningen. Förhoppningsvis är de andra faktorer än demografin, vilket skulle innebära att kostnader skulle kunna påverkas på lång sikt via nya strukturer och incitament.

Med andra ord, inom det här forskningsteamet utvärderar vi om det finns skäl till oro för de ökande kostnaderna inom vård och omsorg. Vi studerar dessutom vilka faktorer som kan förklara dem. Den här information kan hjälpa oss för att kontrollera kostnaderna framledes.

 

Kontakt

Verksamhetsledare:

Langenskiöld, Sophie
Forskare Hälsoekonomi

E-post