Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets ekonomi, organisation och resultat. 

Kontakt: Ulrika Winblad, verksamhetsföreträdare
018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se
Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2

  • Halvtid för Sofie Vengberg
  • Forskargruppsmöte
  • Halvtid för Linn Kullberg

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte, där aktuell forskning presenteras och diskuteras, äger rum i början av hösten. Vi samverkar även med andra forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, docent i socialmedicin.