Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat. Gruppen samverkar med forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte äger rum i början av hösten. Vid forskargruppsmötena presenterar och diskuterar gruppens medlemmar aktuell forskning och nya projektidéer. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, docent i socialmedicin.

Kontakt: Ulrika Winblad, verksamhetsföreträdare
018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se

Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2