Klinisk Nutrition och Metabolism

Avdelningsschef: Prof. Tommy Cederholm, MD PhD                                             Besökadress: Dag Hammarskjölds väg 14B, Uppsala

Våra medarbetare

Trots decennier av forskning är många frågor olösta när det gäller kostens hälsoeffekter. Samtidigt är allmänintresset stort och vi nås dagligen av olika, mer eller mindre vetenskapliga, hälsopåståenden om våra livsmedel. Av denna anledning behöver vi kontinuerligt uppdatera vår kunskap kring väldokumenterade hälsoeffekter av vår kosthållning och dessutom distribuera denna kunskap till allmänheten. Det övergripande syftet med vårt arbete är att studera samband mellan kost och hälsa i väldesignade studier samt att utbilda studenter och informera allmänheten i dessa frågor.

Forskning

Läs mer om den forskning som bedrivs vid enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och program för studenter och doktorander.

Samhällsinformation

Läs mer om hur vi interagerar med allmänheten.