Forskning vid enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism

Vid KNM studerar vi interaktion mellan metabolism och nutrition i relation till hälsa och sjukdom. För detta ändamål genomför vi implementeringsstudier (exempel), interventionstudier (exempel) samt  prospektiva studier (exempel).

Våra huvudsakliga forskningsfokus kan delas in i tre områden:


Gruppledare: Professor Tommy Cederholm, MD PhD


Gruppledare: Docent Ulf Risérus, MMED PhD


Gruppledare: Docent Per Sjögren, PhD

Forskningslaboratorier

Vi har utmärkta faciliteter för att bedriva högkvalitativ forskning och våra forskningslaboratorier är centrala i såväl våra interna som externa projekt.

Fettsyralaboratoriet

Energimetabola laboratoriet