Samhällsinformation

Rådgivande uppdrag

Flera av medarbetarna på Klinisk Nutrition och Metabolism har deltagit i expertpaneler för utformandet av de nordiska näringsrekommendationerna, vilka ligger till grund för de nationella kostråden i de nordiska länderna.

Läs mer om de nordiska näringsrekommendationerna

Läs mer om de svenska kostråden


Böcker och Bokkapitel

Forskare vid Klinisk Nutrition och Metabolism har under årens gång författat flertalet böcker inom olika områden, riktade till blandade målgrupper. Nedan följer ett urval av speciellt intresse för allmänheten.

Klinisk ernæring (på danska)

Kost och hälsa - en klinisk handbok

Näringslära för högskolan

Nordens bästa mat

Nutrition for the primary care provider (på engelska)

Rye and Health (på engelska)

Sarcopenia (på engelska)


Paneldiskussioner, workshops och seminarier

Vi deltar i olika evenemang med målet att informera och debatera frågor relaterade till den forskning vi utför vid Klinisk Nutrition och Metabolism. Här listar vi kommande evenemang öppna för allmänheten.


KNM i  media

Forskare vid Klinisk Nutrition och Metabolism konsulteras ofta som experter i tidningar, TV och radio. Vi försöker också delta i aktuella debatter i olika media. Nedan listar vi några av våra senaste framträdanden i media.

Kosttillskott onödigt och ibland farligt - Villaägaren, februari, 2017

Cederholm & Rothenberg. Krypskytte mot vetenskapen äventyrar folkhälsosatsningar - Läkartidningen. 2016;113:DZPZ

Omättade fetter är bättre - Dala-Demokraten. 2015-08-20

Fats from fish and plants may help older adults live longer - Reuters. 2015-06-25

Sit Less, Live Longer? - New York Times. 2014-09-14

Bukfett kan motverkas med rätt fetter - UNT.se. 2014-02-21

"Bästa jobbet: äta muffins och få betalt" - Sveriges Radio, Studio Uppland 2011-10-20