Utbildning - Klinisk Nutrition och Metabolism

Enheten för klinisk nutrition och metabolism (KNM) organiserar kurser och program för studenter och doktorander. Därutöver utbildas magisterstudenter och doktorander på KNM i individuella projekt.

Kandidat och magisternivå

Läs mer om de program och kurser på kandidat- och magisternivå som organiseras av KNM och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Doktorandnivå

Flertalet doktorandprojekt genomgörs vid KNM. Läs mer om hur du kan ansöka.