Forskning inom oxidativ stress och inflammation

Vid enheten för Oxidativ stress och inflammation bedrivs forskning för att bättre förstå inflammationens roll hos den friska människan och vid olika sjukdomstillstånd. Dessutom studeras oxidativ stress som är ett tillstånd med ökad aktivitet av fria radikaler som har visat sig vara av betydelse vid både det friska åldrandet och en rad inflammatoriska sjukdomar.

Inom enheten finns utvecklade unika analysmetoder för att studera bland annat prostaglandiner (prostaglandin F2 alpha) inom inflammationsområdet och isoprostaner inom området oxidativ stress. Både prostaglandiner och isoprostaner har visat sig ha en betydande roll hos den friska människan och vid utveckling av sjukdomar och studeras inte bara inom området medicin utan är också mycket aktuella inom andra närliggande forskningsfält inom biologi och toxikologi. I forskningsverksamheten ingår också att studera hur inflammation regleras av miljöfaktorer, genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och läkemedel. Forskningsverksamheten omfattar experimentella studier, klinisk, epidemiologisk forskning och metodutveckling av framför allt eikosanoidanalyser.

Enheten ingår i Centre of Excellence, Inflammation vid Akademiska sjukhuset.

Forskningsområden

Akut och kronisk inflammation

Oxidativ stress

Prostaglandiner

Inflammation-relaterade sjukdomar, ex. hjärtkärlsjukdomar, cancer

Eikosanoid metodutveckling

Expertis

·Medicinsk-inflammation, oxidativ stress, prostaglandiner, isoprostaner, eikosanoider

Laboratorier

·Eikosanoid detektering och mätning med kromatografisk och immunologisk metodik, utveckla specifika antikroppar och mätmetodik inom eikosanoider

Projekt

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar (ULSAM)

Graviditet och förlösningsprocess

Mikronutrient supplementering och effekter på metabola markörer

Effekter av fisk olja i ”functional foods”

Mus model av bröst cancer och förbättrad miljöpåverkan

Preklinisk mekanistisk studie i bröst tumor vävnad

Systemisk studie av bröst cancer (SMC)

”Salmon in Pregnancy study” (AQUAMAX)

Experimental models of oxidative stress (Internationell nätvärk studie med NIH, USA)

 

Kontakt

Verksamhetschef:

Samar Basu

018-611 79 58
E-post