Pedagogiskt forum

  • Datum: –16.00
  • Plats: Plats och lokal kommer senare.
  • Arrangör: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Kontaktperson: Berit Thoudal
  • Internt

Pedagogisk utveckling för alla som undervisar på sjuksköterskeprogrammet.