Who is likely to underestimate their risk of having a myocardial infarction?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Åsa Grauman (doktorand, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium