Kontakt

Kontakt

Sök kontaktuppgifter under avdelningarna eller använd funktionsadresserna.

Frågor angående:

administrationen:                                                             AdministrationenIFV@pubcare.uu.se

doktorandärenden: DoktorandadministrationIFV@pubcare.uu.se

undervisning inom grundutbildningen: Grundutbildningsgruppen@pubcare.uu.se

kurser, antagning, tillgodoräknanden m.m: KursadministrationenIFV@pubcare.uu.se

Ledning

Prefekt:
Karin Nordin 018-471 3487

Stf. prefekt:
Anna Höglund 018-471 6228

Bitr. prefekt forskarutbildning:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt grundutbildning:
Carina Ahlstedt 018-471 6616, 070-1679594
Anna Sarkadi 018-471 6572 (Läkarprogrammet)

Bitr. prefekt kliniska frågor, ALF mm:
Martin Ingelsson 018-471 4107

Studierektorer:
Päivi Adolfsson 018-471 6445 (Grundutbildning Master)
Carina Ahlstedt 018-471 6616, 070-1679594 (Grundutbildning)
Stefan Eriksson 018-471 6198 (Forskarutbildning, doktorander, FUG)
Christine Leo Swenne 018-471 6675 (Grundutbildning)
Berit Thoudal 018-471 6625 (Grundutbildning)

Administration

Ekonomiadministration:
Erik Berzell 018-471 6397
Henrik Edlund 018-471 6193
Frida Jernberg 018-471 6422
Ylva Herrick 018-471 6615
Emma Wahlqvist 018-471 6422

ekonomiifv@pubcare.uu.se

Personaladministration:
Jannica Elfvengren 018-471 6624
Lina Holdor 018-471 4583
Kevin Huynh 018-471 6699

hr-ifv@pubcare.uu.se

IT-stöd:
servicedesk@uu.se
018-471 4400

För övriga kontakter, se
Vem gör vad?
eller fler kontakter nedan.