Ledning

Prefekt:
Karin Nordin 018-471 3487

Stf. prefekt:
Anna Höglund 018-471 6228

Bitr. prefekt forskarutbildning:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt grundutbildning:
Carina Ahlstedt 018-471 6616, 070-1679594
Anna Sarkadi 018-471 6572 (Läkarprogrammet)

Bitr. prefekt kliniska frågor, ALF mm:
Martin Ingelsson 018-471 4107

Studierektorer:
Päivi Adolfsson 018-471 6445 (Grundutbildning Master)
Carina Ahlstedt 018-471 6616, 070-1679594 (Grundutbildning)
Stefan Eriksson 018-471 6198 (Forskarutbildning, doktorander, FUG)
Christine Leo Swenne 018-471 6675 (Grundutbildning)
Berit Thoudal 018-471 6625 (Grundutbildning)

Administration

Ekonomiadministration:
Linus Bäcklund 018-471 6386
Catarina Dahlqvist 018-471 6397
Henrik Edlund 018-471 6193
Ylva Herrick 018-471 6615
Johanna Winrow 018-471 6422

EkonomiIFV@pubcare.uu.se

Personaladministration:
Kevin Huynh 018-471 6699

IT-ansvarig:
Håkan Jansson 018-471 6486

För övriga kontakter, se
Vem gör vad?
eller fler kontakter nedan.