Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen vid IFV är tillsatta av institutionsstyrelsen och sitter i tre år.

Under de sista tre åren har arbetsmiljögruppen till exempel tagit initiativ till en arbetsmiljöenkät som genomfördes 2016, åtgärdat ljudnivån i det gemensamma köket och varit delaktiga i införandet av ett säkrare utskriftssystem.

Vid synpunkter på arbetsmiljön kan du vända dig till oss via e-mail, telefon eller direktkontakt.

Arbetsmiljögruppen samarbetar med skyddsombud, brand-och miljöombud och Gruppen för Lika villkor.

Mer information finns på Institutionens enhetsyta på Medarbetarportalen.