Vem gör vad?

Övergripande

Ekonomiärenden för:

Kursadministration:

Frågor som rör resultatrapportering, registrering, antagning, kurshemsidor i studentportalen etc handläggs av institutionens kursadministration.

Webbsidan för: