Oxidativ stress och inflammation

Vid enheten för Oxidativ stress och inflammation bedrivs forskning för att bättre förstå inflammationens roll hos den friska människan och vid olika sjukdomstillstånd.

Dessutom studeras oxidativ stress som är ett tillstånd med ökad aktivitet av fria radikaler som har visat sig vara av betydelse vid både det friska åldrandet och en rad inflammatoriska sjukdomar.

 

Medarbetare Oxidativ stress och inflammation

Basu, Samar
Professor
018-611 7958
E-post

Helmersson, Johanna
forskare associerad
018-611 7980
E-post

Källström, Lillemor
BMA
018-611 4909
E-post

Lindström, Emma
Doktorand
E-post

Miclescu, Adriana
Forskare
E-post

Palm, Maria
Doktorand
E-post

Rytter, Elisabet
doktorand
E-post

Adresser

Besöksadress

MTC huset (nb)
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjöldsväg 14B
751 85 UPPSALA

Labadress

Lab 1
Forskningsavdelning 2
CKMF
Akademiska sjukhuset
(ing 70, 3 tr)
751 85 UPPSALA
Tel. 018-611 4909