Nyheter vid IFV

Elenor Kaminsky blir lektor

2017-10-16

Gruppens Elenor Kaminsky anställdes i mitten av september som universitetslektor i vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Lektoratet är förenat med anställning som specialistsjuksköterska inom primärvården i Region Uppsala.