Nyheter vid IFV

Åsa Muntlin Athlin i Dagens medicin

2017-10-16

Åsa Muntlin Athlin, forskningsansvarig inom akutsjukvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala och associerad till gruppen, berättar om sin forskning i Dagens medicin. Hennes forskning handlar bland annat om smärta, och nästa steg i det aktuella projektet är att testa smärtskattning via en app bland patienter på vuxenakuten.