Nyheter vid IFV

Workshop med Nordic Network for Health Policy

2018-03-27

I april deltog medlemmar från forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid en workshop i Köpenhamn med Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research. Mer info