Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

Nyheter vid IFV

Workshop med professor Peter Margolis

2018-10-09

Den 16 oktober deltar medlemmar ur gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid en workshop med professor Peter Margolis från Cincinnati Children’s Hospital om samskapande forskning.